User Tools

Site Tools


meat_block

Meat Block

Meat blocků jsou dva druhy:

Raw Meat Block, který získáte sestavením z devíti Raw Meat Ingot. Nelze jej upéci.

Cooked Meat Block, který získáte sestavením z devíti Cooked Meat Ingot.

Oba bloky je možné zpětně rozebrat v inventáři. Bloky se nedají, na rozdíl od ingotů jíst. Jejich využití je buď k úspoře místa v invenáři, nebo jako stavební bloky. Zbourat je lze kopacími nástroji.

Crafting


meat_block.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)