User Tools

Site Tools


meat_packer

Meat Packer

Meat Packer Meat Packer zpracovává Meat (kapalina) na Raw Meat Ingot a Pink Slime na Raw Meat Nuggets. Itemy lze z přístroje získat postavením Chest (Truhla), nebo Hopper (Násypka) vedle přístroje. Přes truhlu lze připojením ME Import Bus (mód Applied Energistics) vybírání itemů z přístroje zautomatizovat.

Pro svůj chod vyžaduje energii. Je možné využít MJ nebo EU.

Přístroj lze vypnout redstone signálem.


Recept


Počet Item
3x Plastic Sheets
4x Bricks (Cihly)
1x Flint and Steel (Křesadlo)
1x Factory Machine Block
meat_packer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)