User Tools

Site Tools


nand_gate

Hradlo NAND (Negovaný logický součin)

Popis logického obvodu

Hradlo NAND má stejnou funkci jako hradlo AND, avšak jeho výstup je negovaný.
NAND hradlo je jedno z nejběžněji používaných hradel, protože z hradla NAND lze utvořit
jakékoliv jiné hradlo, pomocí De Morganových zakonů.


Logická funkce hradla NAND je : Y = A ↑ B


Pravdivostní tabulka

Vstupní hodnota A Vstupní hodnota B Výstupní hodnota Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0Názorná ukázka funkce hradla NAND


Pomocí Screwdriveru lze regulovat počet vstupů.

nand_gate.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)