User Tools

Site Tools


nor_gate

Hradlo NOR (Negovaný logický součet)

Popis logického obvodu

Na výstupu hradla NOR je signál pouze v případě, že nevede do hradla žádný vstupní signál.
Jedná se o znegovaný logický člen OR


Logická funkce hradla NOR je : Y = A ↓ B


Pravdivostní tabulka

Vstupní hodnota A Vstupní hodnota B Výstupní hodnota Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0Názorná ukázka funkce hradla NOR


Pomocí Screwdriveru lze regulovat počet vstupů.

nor_gate.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)