User Tools

Site Tools


not_gate

Invertor (Logická negace - NOT)

Popis logického obvodu

Invertor realizuje svoji funkci pomocí logické negace.
Na výstupu invertoru je vždy opačná úroveň signálu než na jeho vstupu.
V obvodech typu NAND, NOR je již hradlo NOT “integrováno” v logickém členu.

Logická funkce hradla NOT je : Y = Ā


Pravdivostní tabulka

Vstupní hodnota A Výstupní hodnota Y
0 1
1 0Názorná ukázka funkce hradla NOT


Pomocí Screwdriveru lze regulovat počet výstupů.

Na vstupu není signál - na výstupu je signál.

Na vstupu je signál - na výstupu není signál.

not_gate.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)