User Tools

Site Tools


or_gate

Hradlo OR (Logický součet)

Popis logického obvodu

Hradlo OR realizuje funkci logického součtu a opět může mít dva nebo více vstupů.
Svojí funkci realizuje pomocí logického součtu.
Pokud je alespon jeden vstupní signál logická 1, znamená to že bude výstupní vždy logická 1.


Logická funkce hradla OR je : Y = A + B


Pravdivostní tabulka

Vstupní hodnota A Vstupní hodnota B Výstupní hodnota Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1Názorná ukázka funkce hradla OR


Pomocí Screwdriveru se dá regulovat počet vstupů.

or_gate.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)