User Tools

Site Tools


pink_slime_mob

Pink Slime (mob)

Tento mob se přirozeně nevyskytuje. Získáte ho vylitím kbelíku Pink Slime Bucket. Po zabití lze získat 0-3 Pink Slimeball.


pink_slime_mob.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)