User Tools

Site Tools


range_upgrades_mfr

Range Upgrades

Slouží k zvýšení dosahu strojů v Minefactory Reloated. Aktuálně se jedná o: Planter, Harvester, Fertilizer a Sewage Collector. K základnímu rozsahu (3x3bloky) přidává podle typu uvedený počet bloků na každou stranu v rovině. Jistou výjimkou je Harvester a Fertilizer, u kterých zvěršuje prostor před přístrojem, nikoliv kolem, jako u Planteru a Sewage Collectoru. Rangeupgrade může být ve stroji vždy jeden, ale lze jej kdykoliv vyměnit za jiný.

Nevýhodou upgradu je prodloužení reakční doby stroje. Příkladem, Harvester skenuje 1 blok za 5 ticků (tj. 0,25 vteřiny). Základní rozsah 9 bloků proto stihne za 2,25 vteřiny, ale při nejvyšším Upgrade (Emerald) už kontroluje 625 bloků. Což mu trvá přez 2,5 minuty. Proto pokud se nezačne ihned po nastavení upgradu jejich činost projevovat, nemusí to znamenat, že je přístroj špatně zapojený.

Používání vysokých upgrade nedoporučuji hráčům s méně výkonými počítači. Slabší stroje mohou při skenování, sklízení a růstu velkého množství plodin lagovat. Řešením v takovém případě je zmenšení plochy na které plodiny pěstujete, nebo vypínání, zejména Harvesteru, pomocí redstone signálu a jeho zapnutí, když je cílová plodina na příslušné ploše plně vzrostlá.

Dosah upgratu


Číslo Název Zvýšení celkový rozsah ID upgradu
1/2Stroj, v tomto případě Planter+03×3
3Upgrade (Lapis)+1 rozsah 5×5ID:12267
4Upgrade (Iron)+2 rozsah 7×7ID:12267:1
5Upgrade (Tin)+3 rozsah 9×9ID:12267:2
6Upgrade (Copper)+4 rozsah 11×11ID:12267:3
7Upgrade (Bronze)+5 rozsah 13×13ID:12267:4
8Upgrade (Silver)+6 rozsah 15×15ID:12267:5
9Upgrade (Gold)+7 rozsah 17×17ID:12267:6
10Upgrade (Quartz)+8 rozsah 19×19ID:12267:7
11Upgrade (Diamond)+9 rozsah 21×21ID:12267:8
12Upgrade (Platinum)+10 rozsah 23×23ID:12267:9
13Upgrade (Emerald)+11 rozsah 25×25ID:12267:10

Recepty


Upgrade (Lapis)
3x Lapis Lazuli, nebo Indigo Dye, nebo Sodalite Dust
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Iron)
3x Iron Ingot (Železný ingot)
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Tin)
3x Tin Ingot, nebo Tin
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Copper)
3x Copper Ingot, nebo Copper
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Bronze)
3x Bronze
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Silver)
3x Silver Ingot
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Gold)
3x Gold Ingot (Zlatý ingot)
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Quartzr)
3x Nether Quartz (Křemen)
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Diamond)
3x Diamond (Diamant)
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Platinum)
3x Shiny Ingot, nebo Platinum Ingot
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)

Upgrade (Emerald)
3x Emerald (Smaragd)
3x Raw Plastic
2x Redstone (Rudit)
1x Golden Nugget (Zlatý nuget)
range_upgrades_mfr.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)