User Tools

Site Tools


raw_plastic

Raw Plastic

Raw Plastic se vyrábí přepálením Rubber Bar nebo IC2 Rubber v peci buď obyčejné či elektrické. Surový plast se dá použít pouze na Plastic Sheets,která jsou například základem pro výrobu MineFactory reload strojů, pro výrobu Range Upgrades (MFR) a pro výrobu netajícího ledu(Ice (Unmelting)).


Použití


raw_plastic.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)