User Tools

Site Tools


rs_latch

Klopný obvod RS

Popis logického obvodu

Nejjednodušším klopným obvodem je klopný obvod RS. Jedná se o prvek elementární paměti.

Klopný obvod RS má dva vstupy - S (set - nastavení) a R (reset - vynulování).
Výstupy obvodu jsou pak Q a negace Q. Přivedeme-li na vstup S logickou 1 pak bude na výstupu Q = 1. Ovšem pokud přivedeme do klopného
obvodu na vstup R logickou 1, přejde výstup do stavu Q = 0 a negace Q = 1.

Vyjímky:

Pokud přivedeme do klopného obvodu na vstupy R a S logickou 1, znamená to, že se mají oba výstupy
nastavit do logická 1 což ale odporuje funkci obvodu - zakázaný stav.

Pravdivostní tabulkaSestavení klopného obvodu z hradel NOR


Sestavení klopného obvodu z hradel NAND a NOT


Praktická ukázka zapojení klopného obvodu RS

rs_latch.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)