User Tools

Site Tools


rubber_sapling

Rubber Sapling

Rubber Sapling z módu Minefactory reloaded splňuje stejný účel, jako IC2 Rubber Wood a to gumovníku. Na sapling lze použít Bone Meal, aby okamžitě vyrostl a vznikne Rubber Tree. Sapling získáte zničením listu ze stromu Rubber Tree. Šance na drop je stejná, jako u většiny stromů v minecraftu.

rubber_sapling.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)