User Tools

Site Tools


rubber_tree_mr

Rubber Tree

Minefactory Rubber tree potřebuje na růst hlínu a světlo, roste ve většině biomech , ale největší výskyt je v bažinách a pláních. Poznat ho je snadně, má kmen dubu a listí zelenější a hladší. Na rozdíl od Rubber Tree IC2 se tento strom musí celý skácet a znova nasadit pro získání - 1x Rubber Wood = 1x Raw Rubber .

rubber_tree_mr.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)