User Tools

Site Tools


safari_net_launcher

Safari Net Launcher

Safari Net Launcher slouží k vystřelování-používání Safari Netů všech druhů na větší vzdálenost. Je to jediný způsob jak do Safarinetu zachytit dospělého vesničana (jinak dojde k otevření obchodního menu). Má dva módy použití: Capture, při kterém moby do safarinetů chytá a Release, při kterém moby ze Safarinetu vypouští. Po vyrobení má nastaven mód Release. Módy se přepínají RShift+Pravé tlačítko myši. Safarinety po odchycení moba, nebo jeho vypuštení, je třeba posbírat do inventáře se nevrací.

Crafting


Počet Item
2x Plastic Sheets
2x Gunpowder (střelný prach)
2x Glowstone dust (Světlitový prach)
2x Iron Ingot (Železný ingot)
1x Redstone (Rudit)


safari_net_launcher.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)