User Tools

Site Tools


xnor_gate

XNOR (Ekvivalence)

Popis logického obvodu

Hradlo XNOR nabývá na výstupu logickou hodnotu 1, jsou-li logické hodnoty obou proměnných stejné.
Funkce se nazývá také eXclusive NOR - XNOR.
Hradlo XOR a také hradlo XNOR jsou významné především pro realizaci aritmetických obvodů a číslicových komparátorů(porovnávačů).


Logická funkce hradla XOR je : Y = A ⊗ B


Pravdivostní tabulka

Vstupní hodnota A Vstupní hodnota B Výstupní hodnota Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1Názorná ukázka funkce hradla NOT


xnor_gate.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)