User Tools

Site Tools


xor_gate

XOR (Nonekvivalence, Součet modulo2)

Popis logického obvodu

Hradlo XOR nabývá na výstupu logickou hodnotu 1, jsou-li logické hodnoty obou proměnných různé.
Funkce se nazývá také eXclusive OR - XOR.
Hradlo XOR a také hradlo XNOR jsou významné především pro realizaci aritmetických obvodů a číslicových komparátorů(porovnávačů).


Logická funkce hradla XOR je : Y = A ⊕ B


Pravdivostní tabulka

Vstupní hodnota A Vstupní hodnota B Výstupní hodnota Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0Názorná ukázka funkce hradla XOR


xor_gate.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)