User Tools

Site Tools


and_gate

Hradlo AND (Logický součin)

Popis logického obvodu

Na výstupu hradla AND bude signál pouze v případě, že je na všech vstupech hradla signál.
Svojí funkci realizuje pomocí logického násobení.
Existuje také jeho znegovaná podoba, ve funkci NAND.


Logická funkce hradla AND je : Y = A · B


Pravdivostní tabulka

Vstupní hodnota A Vstupní hodnota B Výstupní hodnota Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1Názorná ukázka funkce hradla AND


Pomocí Screwdriveru lze regulovat počet vstupů.

and_gate.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)