User Tools

Site Tools


argentia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

argentia [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Argentia - Úroveň VII ======
  
 +Argentia, další z rostlin která Vám konečně naplní surovinový sklad. Jedná se o stonek vám známý například z [[Indigo|Indiga]] a je to doplněno o stříbřitě barevné listy. Tato rostlina poskytuje základ pro vysoko-úrovňové rostliny. Dropuje Silver nuggety.
 +
 +==== Charakteristika rostliny ====
 +-----
 +**Argentia - Tier VII\\
 +Znaky:​Stříbrné listy\\
 +Dropuje:​Silver nuggety**\\
 +
 +==== Fáze růstu plodiny ====
 +-----
 +{{:​argentia.faze1.png?​100|}} {{:​argentia.faze2.png?​100|}} {{:​argentia.faze3.png?​100|}} {{:​argentia.faze4.png?​100|}}
argentia.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)