User Tools

Site Tools


aurelia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
aurelia [2013/07/17 11:20]
jirkov
aurelia [2016/07/10 07:34] (current)
Line 5: Line 5:
 ==== Charakteristika plodiny ==== ==== Charakteristika plodiny ====
 ----- -----
-**Aurelia - Tier VIII\\ +**Tier ​: 8\\ 
-Znaky:Zlaté listí\\ +Počet fází růstu5\\ 
-Dropuje:Gold nuggety**\\+Délka kořenů ​3\\ 
 +Prostředí : (humidity * 1 + nutrients * 1 + air * 1)\\ 
 +Specialní podmínky : jeden kus gold_ore(vanilla) nebo gold_block pod záhonem\\ 
 +Produkuje : smallGoldDust\\ 
 +Doba růstu: 1->2 750, 2->3 750, 3->4 750, 4->5 2200**\\
  
 ==== Fáze růstu plodiny ==== ==== Fáze růstu plodiny ====
 ----- -----
 {{:​aurelia.faze1.png?​100|}} {{:​aurelia.faze2.png?​100|}} {{:​aurelia.faze3.png?​100|}} {{:​aurelia.faze4.png?​100|}} {{:​aurelia.faze5.png?​100|}} {{:​aurelia.faze1.png?​100|}} {{:​aurelia.faze2.png?​100|}} {{:​aurelia.faze3.png?​100|}} {{:​aurelia.faze4.png?​100|}} {{:​aurelia.faze5.png?​100|}}
aurelia.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)