User Tools

Site Tools


auto-spawner

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
auto-spawner [2013/07/15 16:17]
kealing
auto-spawner [2016/07/10 07:34] (current)
Line 3: Line 3:
 {{ :​wiki:​2013-07-05_18.40.55.png??​300x300|}} {{ :​wiki:​2013-07-05_18.40.55.png??​300x300|}}
 Auto-Spawner je stroj, který dokáže pomocí [[Safari Net|Safari Net]] spawnovat moby, jako klasický spawner. Jako energii potřebuje EU/MJ, ale také [[Monster Essence | Monster Essence]], kterou získáte pomocí [[Grinder|Grinder]] zabíjením jiných zvířat. Tento proces využívá zabíjení zvířat na spawnování jiných zvířat.Stroj pomocí RS signálu zapneme/​vypneme. Auto-Spawner je stroj, který dokáže pomocí [[Safari Net|Safari Net]] spawnovat moby, jako klasický spawner. Jako energii potřebuje EU/MJ, ale také [[Monster Essence | Monster Essence]], kterou získáte pomocí [[Grinder|Grinder]] zabíjením jiných zvířat. Tento proces využívá zabíjení zvířat na spawnování jiných zvířat.Stroj pomocí RS signálu zapneme/​vypneme.
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\
 ==== Nastavení ==== ==== Nastavení ====
 ---- ----
auto-spawner.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)