User Tools

Site Tools


automaticka_farma_na_rostliny_s_applied_energistic_a_eu_napajenim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

automaticka_farma_na_rostliny_s_applied_energistic_a_eu_napajenim [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Ukázka zapojení s využitím modu Applied Energistics a napájením EU energií ===== 
 +{{ :​automaticka_farma_s_me_siti.png |Ukázka zapojení s využitím ME site}} 
 +\\ 
 +  - [[Planter]] vybavený [[range_upgrades_mfr|Range upgrade (Tin)]] pro zvýšení dosahu na 9x9 bloků. Na Planter je napojen [[me_export_bus|ME Precision Export Bus]], ve kterém jsou nastaveny sazenice požadovaných rostlin. Tento zajišťuje transport sazenic z [[applied_energistics|ME sítě]] do planteru. To způsobuje mizení všech získaných sazenic z ME sítě, dokud není zásobník planteru naplněn. To lze silně omezit naplněním části planteru jinými bloky, třeba pískem, musí ale vždy zůstat místo pro sazenice. ​ Dále je planter napojen na [[ic_energie|zdroj EU]]. 
 +  - [[Harvester]] vybavený [[range_upgrades_mfr|Range upgrade (Tin)]] pro zvýšení dosahu na 9x9 bloků. Dále je opatřen páčkou pro vypnutí sklízení. Vedle [[harvester|harvesteru]] je umístěna truhla napojená pomocí [[me_import_bus|ME Precision Import Bus]] na [[applied_energistics|ME síť]]. Tento typ [[me_import_bus|Import Bus]] je nezbytný kvůli rychlosti odebírání itemů zejména u farem na stromy [[me_import_bus|Me Basic Import Bus]] nestíhá itemy odebírat a ukládat v [[applied_energistics|ME síti]]. Harvester je dále napojen na [[ic_energie|zdroj EU.]] 
 +  - [[Fertilizer]] se stará o hnojení vysazených rostlin. Je připojen pomocí [[me_export_bus|ME Basic Export Bus]] na [[applied_energistics|ME síť]]. Ze které odebírá [[Industrial Fertilizer]]. Tento stroj nemusí být u farmy postaven u větších rozloh ho považuji naprosto za zbytečný, protože produkce i bez hnojení je obrovská. Přístroj je napojen na [[ic_energie|zdroj EU.]] 
 +  - [[Composter]] zpracovává [[Sewage]] přiváděný [[liquiduct|liqiductem]] na [[Industrial Fertilizer]]. Ten je následně ukládán do [[applied_energistics|ME sítě]] přes truhlu napojenou [[me_import_bus|ME Basic Import Bus]], produkce hnojiva není tak rychlá, aby bylo potřeba rychlejší transport. [[Composter]] je opět napojen na [[ic_energie|zdroj EU]]. 
 +  - [[Sewer]] vybavený [[range_upgrades_mfr|Range upgrade (Copper)]] produkuje [[Sewage]] ten je následne [[liquiduct|Liqiductem]] veden do [[Composter]]u. Tento přístroj nepotřebuje energii, ale [[Sewage]] produkuje pouze pokud jsou v jeho dosahu zvířata, čím více tím lépe. 
 +  - [[applied_energistics|ME síť]] má tu výhodu, že tolik nelaguje, nabízí takřka neomezenou kapacitu skladování a velmi snadný import a export iremů do různých strojů. [[me_storage_monitor|ME Storage Monitory]] poskytují dobrý přehled o množství získaných itemů.
automaticka_farma_na_rostliny_s_applied_energistic_a_eu_napajenim.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)