User Tools

Site Tools


bauxite_ore

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bauxite_ore [2013/11/17 11:12]
clovek3 created
bauxite_ore [2016/07/10 07:34] (current)
Line 4: Line 4:
 Bauxit ore je poměrně vzácná ruda přidaná módem Greg-tech, nachází se pouze ve dvou biomech: forest a plains. Bauxit ore je poměrně vzácná ruda přidaná módem Greg-tech, nachází se pouze ve dvou biomech: forest a plains.
 ===== Využití ===== ===== Využití =====
-Bauxit ore může být zpracována [[Maceratorem]] nebo [[Industrial Grinder]]em, získáte z ní 4 [[Bauxite dust]] v druhém případě navíc ještě 1 [[Aluminium dust]]. Bauxite dust pak můžete zpracovat v [[industrial ​electrolyzeru]] na aluminium dust a tiny pile of titanium dust.+Bauxit ore může být zpracována ​v přístroji ​[[Macerator]] nebo [[Industrial Grinder]], získáte z ní 4 [[Bauxite dust]] v druhém případě navíc ještě 1 [[Aluminium dust]]. Bauxite dust pak můžete zpracovat v [[industrial ​electrolyzer]] na aluminium dust a tiny pile of titanium dust.
    
bauxite_ore.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)