User Tools

Site Tools


bibliocraft

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bibliocraft [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Bibliocraft ======
 +
 +Bibliocraft je mód, který přidává různé dekorační předměty. Díky tomuto módu si můžete odložit armor na armor stand, nebo například uskladnit své cennosti do poliček, nebo virínek, abyste se s nimi mohli chlubit. Tento mód nemá hlubší vužití a je zde jen pro různou dekoraci.
 +
  
bibliocraft.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)