User Tools

Site Tools


biofuel_generator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biofuel_generator [2013/11/23 01:41]
ovcafr1 [Crafting]
biofuel_generator [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 {{ :​biofuel_generator.png?​200|}} {{ :​biofuel_generator.png?​200|}}
-Bio Reactor slouží k výrobě energie (MJ) z BioFuel. Rychlost výroby je 160MJ/t. Na 1000 mB (jeden kbelík) BioFuel vyrobí 160 000 MJ. Kapacita přístroje je 4000 mB. +Bio Reactor slouží k výrobě energie (MJ) z [[BioFuel]], které je produkováno v [[Bio Reactor]]. Rychlost výroby je 160MJ/t. Na 1000 mB (jeden kbelík) ​[[BioFuel]] vyrobí 160 000 MJ. Kapacita přístroje je 4000 mB. 
  
 Přístroj je demontovatelný kopacím nářadím. Přístroj je demontovatelný kopacím nářadím.
biofuel_generator.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)