User Tools

Site Tools


breeder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

breeder [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Breeder =====
 +{{ :​breeder.png?​100|Breeder}}
 +Breeder slouží k množení zvířat. Je vybaven vnitřním inventářem pro plodiny, které následně zkrmuje zvířatům. ​ Dosah Breedru je 5x5 bloků před strojem. Vyžaduje napájení (MJ/EU). Je základním přístrojem pro automatickou farmu na zvířata.\\
 +{{:​stroje_k_ziv.vyr.dosah.png?​200|Dosah a umístění Breederu}}
 +\\
 +\\
 +
 +
 +====Crafting ====
 +----
 +{{:​breeder_crafting.png?​300 |Crafting}}
 +^Počet ^Název itemu ^
 +|3x |[[Plastic Sheets]] |
 +|2x |Golden Cerrot (Zlatá mrkev) |
 +|1x |Golden Apple (Zlaté jablko) |
 +|2x |Purple Dye (Fialové barvivo) |
 +|1x |[[Factory Machine Block]] |
  
breeder.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)