User Tools

Site Tools


cc-funkce

Funkce

S funkcemi se setkáváte pořád a pomocí nich programujete, všechny příkazy co používate k tvorbě vlastních programů jsou vlastně funkce.
No a v této kapitole se naučíme takové funkce vytvářet.

Tvorba funkci


Tvorba funkci je velmi důlěžitá složka programování, která zjednodušuje strukturu kodu a je pak přehlednější a pochopitelnější a nebudete muset psát pořád samé skupiny příkazů několikrát po sobě.
Funkci se tvoří následujícím způsobem:

function clear()    - začátek funkce a její název
term.clear()      - kod ktery se provede po zapnuti funkce
term.setCursorPos(1,1)
end           - každá funkce musí být ukončená!

Tato funkce slouží k vyčištění obrazovky a nastavení kurzoru vlevo nahoru a je to jedna z mých nejpoužívanějších funkcí.

Vstupní a výstupní hodnoty

Funkce také muhou mít nějaké vstupní hodnoty jako třeba u term.setCursorPos(1,1)

function add(number)  - V závorce je proměná do které se vstupní hodnota uloží
vysledek=number+1
return vysledek     - Vrátí proměnou výsledek
end

Nápis return způsobí, že funkce “vrátí” hodnotu napsanou za ním.
To znamená, že použití víše napsané funkce add bude vypadat takhle

cislo=add(5)
print(cislo)

V tomto případě uvidíte na obrazovce číslo 6


Funkce jako proměná

Názvy funkcí chápe ComputerCraft jako proměné, takže se dájí například názvy funkcí ukládat do proměných a poté spouštět

funkce=term.clear 
funkce()
cc-funkce.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)