User Tools

Site Tools


cc-funkce

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cc-funkce [2013/12/26 13:20]
sprt
cc-funkce [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ======Funkce====== ======Funkce======
 S funkcemi se setkáváte pořád a pomocí nich programujete,​ všechny příkazy co používate k tvorbě vlastních programů jsou vlastně funkce.\\ No a v této kapitole se naučíme takové funkce vytvářet. S funkcemi se setkáváte pořád a pomocí nich programujete,​ všechny příkazy co používate k tvorbě vlastních programů jsou vlastně funkce.\\ No a v této kapitole se naučíme takové funkce vytvářet.
----- 
 =====Tvorba funkci===== =====Tvorba funkci=====
 +----
 Tvorba funkci je velmi důlěžitá složka programování,​ která zjednodušuje strukturu kodu a je pak přehlednější a pochopitelnější a nebudete muset psát pořád samé skupiny příkazů několikrát po sobě.\\ Tvorba funkci je velmi důlěžitá složka programování,​ která zjednodušuje strukturu kodu a je pak přehlednější a pochopitelnější a nebudete muset psát pořád samé skupiny příkazů několikrát po sobě.\\
 Funkci se tvoří následujícím způsobem: Funkci se tvoří následujícím způsobem:
cc-funkce.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)