User Tools

Site Tools


cc-modemy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cc-modemy [2013/08/01 16:53]
sprt created
cc-modemy [2016/07/10 07:34] (current)
Line 4: Line 4:
 ----  ---- 
 První způsob jak propojit [[cc-computer|Počítače]] je přes [[cc-wired_modem|Modem]] a [[[cc-networking_cable|Síťový kabel]], kdy napojíme na jednu stranu [[cc-computer|Počítače]] [[cc-wired_modem|Modem]] a poté dovedeme [[[cc-networking_cable|Síťový kabel]] do dalšího modemu. První způsob jak propojit [[cc-computer|Počítače]] je přes [[cc-wired_modem|Modem]] a [[[cc-networking_cable|Síťový kabel]], kdy napojíme na jednu stranu [[cc-computer|Počítače]] [[cc-wired_modem|Modem]] a poté dovedeme [[[cc-networking_cable|Síťový kabel]] do dalšího modemu.
-==== Vytvoření programu ​====+===== Bezdrátové propojení ======
 ---- ----
-K vytvoření programu použijeme [[cc-rednet(api)|Rednet(API)]]+Tento způsob je velmi podobný předchozímu pouze použijeme [[cc-wireless_modem|Bezdrátový modem]] místo klasického [[cc-wired_modem|Modemu]] a tím pádem nemusíme použít [[[cc-networking_cable|Síťový kabel]]. 
 +===== Vytvoření programu ===== 
 +---- 
 +K vytvoření programu použijeme [[cc-rednet(api)|Rednet(API)]]. Kod pro přijmutí a následné odeslaní zprávy bude vypadat takhle: 
 +<​code>​ 
 +term.clear() 
 +term.setCursorPos(1,​1) 
 +rednet.open("​back"​) ​              ​--Otevře modem vzadu 
 +id,​message=rednet.receive() ​      ​--Počká,​ než mu dojde zpráva 
 +print("​Přišla zpráva od "​..id.."​) 
 +print("​Zpráva:​ "​..message) 
 +rednet.send(id,"​Ahoj"​) ​           --Napíše odesílateli přechozí zprávy Ahoj 
 +</​code>​ 
 + 
cc-modemy.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)