User Tools

Site Tools


cc-rednet_api

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cc-rednet_api [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Rednet(API) ====== 
 +Rednet(API) slouží k komunikaci mezi počítači,​ bez nutností redstonu. 
 +===== Funkce ===== 
 +---- 
 +^ Funkce ​                                                                            ^ Popis funkce ^  
 +|**rednet.open**([[cc-string|string]] strana) ​                                       | Otevře modem na určité straně ​ | 
 +|**rednet.close**([[cc-string|string]] strana) ​                                      | Zavře modem na určité straně | 
 +|**rednet.announce**() ​                                                              | Vyšle prázdnou zprávu všem okolním PC | 
 +|**rednet.send**([[cc-number|number]] IDpříjemce,​ [[cc-string|string]] zpráva) ​      | Pošle zprávu počítači | 
 +|**rednet.broadcast**([[cc-string|string]] zpráva) ​                                  | Vyšle zprávu všem okolním PC | 
 +|**rednet.receive**([[cc-number|number]] doba čekání) ​                               | Vyčká dokud počítači nedojde zpráva | 
 +|**rednet.isOpen**([[cc-string|string]] strana) ​                                   | Vrátí jestli je modem na //straně// otevřený |
cc-rednet_api.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)