User Tools

Site Tools


cc-uvod

Úvod do ComputerCraftu

Abychom mohli začít programovat, potřebujeme Computer. Uvnitř computeru běží systém jménem CraftOS, který je velmi podobný příkazovému řádku.
CraftOS
Pro editaci jakéhokoli programu napište

edit Test

Tento příkaz otevře (Pokud nebude existovat tak vytvoří) program jménem Test.
Pro napsání textu je několik možností:

write("Text")

nebo

print("Text")

Rozdíl v těch dvou příkazech je ten, že print ukončí řádek.
Abychom uložili příkaz, musíme stisknout Ctrl a poté šipkami změnit na Save a potvrdíme enterem. Pro ukončení vybereme v této nabídce Exit. Pro spuštění tohoto programu napíšeme do konzole

Test

Po spuštění programu by se mělo, objevit na monitoru slovo Text.

Vyčištění obrazovky + Změna kurzoru


Jak si většina z Vás už všimla, pokud tento program spustíte vícekrát, napíše se několikrát pod sebe slovo Text. U takového jednoduchého programu to ani nevadí, ale u větších a složitějších programů to je celkem závažný problém. Abychom zajistili, že se Text napíše vždy jen jednou a vždy jen nahoře musíme přidat k programu pár řádku navíc.
K vyčištění stránky slouží term.clear().
A k nastavení kurzoru na vrch stránky slouží term.setCursorPos()
Takže výsledný program bude vypadat takhle:

term.clear() --Tohle vyčistí obrazovku
term.setCursorPos(1,1) --Tohle nastaví kurzor na pozici 1,1, což je vlevo nahoře
print("Text")

Po spuštění tohohle programu už napíše pokaždé Text vlevo nahoře ať to spustíte kolikrát chcete.

Poznámky


Pokud jste si všimli tak jsem do programu napsal tohle:

--Tohle vyčistí obrazovku

To znamená poznámku. V podstatě text za - - znamená, že to program nezajímá a nebere to jako součást proramu.
Poznámky jsou velmi důležitá věc, jelikož si programátor může napsat k jednotlivým částem programu co dělají.
Tuto vychytávku oceníte především při delších programech, kvůli přehlednosti jednotlivých částí Vašeho programu.

Startup


Další věcí, co je sobré umět, je jak spustit program po startu CC.
Toho se dosáhne tím, že program nazvete startup.
Po spuštění systému se totiž tento program spustí jako první.

cc-uvod.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)