User Tools

Site Tools


cc-uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cc-uvod [2013/07/05 15:05]
jirkov
cc-uvod [2013/07/08 08:20]
sprt Startup
Line 32: Line 32:
 Poznámky jsou velmi důležitá věc, jelikož si programátor může napsat k jednotlivým částem programu co dělají.\\ ​ Poznámky jsou velmi důležitá věc, jelikož si programátor může napsat k jednotlivým částem programu co dělají.\\ ​
 Tuto vychytávku oceníte především při delších programech, kvůli přehlednosti jednotlivých částí Vašeho programu. Tuto vychytávku oceníte především při delších programech, kvůli přehlednosti jednotlivých částí Vašeho programu.
 +===== Startup =====
 +----
 +Další věcí, co je sobré umět, je jak spustit program po startu CC.\\
 +Toho se dosáhne tím, že program nazvete **startup**.\\
 +Po spuštění systému se totiž tento program spustí jako první.\\
 +
  
  
cc-uvod.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)