User Tools

Site Tools


cc-uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cc-uvod [2013/07/05 15:05]
jirkov
cc-uvod [2016/07/10 07:35]
Line 1: Line 1:
-====== Úvod do ComputerCraftu ====== 
- 
-Abychom mohli začít programovat,​ potřebujeme [[cc-computer|Computer]]. Uvnitř computeru běží systém jménem [[cc-CraftOs|CraftOS]],​ který je velmi podobný příkazovému řádku.\\ ​ 
-{{:​interface.png?​direct&​200|}} //​CraftOS//​\\ ​ 
-Pro editaci jakéhokoli programu napište\\ 
-<​code>​edit Test</​code>​ Tento příkaz otevře (Pokud nebude existovat tak vytvoří) program jménem **Test**.\\ 
-Pro napsání textu je několik možností: 
- 
-<​code>​write("​Text"​)</​code>​ 
-nebo 
-<​code>​print("​Text"​)</​code>​ 
-Rozdíl v těch dvou příkazech je ten, že **print** ukončí řádek.\\ 
-Abychom uložili příkaz, musíme stisknout **Ctrl** a poté šipkami změnit na **Save** a potvrdíme enterem. Pro ukončení vybereme v této nabídce **Exit**. 
-Pro spuštění tohoto programu napíšeme do konzole 
-<​code>​Test</​code>​ 
-Po spuštění programu by se mělo, objevit na monitoru slovo **Text**. 
-===== Vyčištění obrazovky + Změna kurzoru ===== 
----- 
-Jak si většina z Vás už všimla, pokud tento program spustíte vícekrát, napíše se několikrát pod sebe slovo **Text**. U takového jednoduchého programu to ani nevadí, ale u větších a složitějších programů to je celkem závažný problém. Abychom zajistili, že se **Text** napíše vždy jen jednou a vždy jen nahoře musíme přidat k programu pár řádku navíc.\\ ​ 
-K vyčištění stránky slouží **term.clear()**.\\ 
-A k nastavení kurzoru na vrch stránky slouží **term.setCursorPos()**\\ 
-Takže výsledný program bude vypadat takhle: 
-<​code>​term.clear() --Tohle vyčistí obrazovku 
-term.setCursorPos(1,​1) --Tohle nastaví kurzor na pozici 1,1, což je vlevo nahoře 
-print("​Text"​)</​code> ​ 
-Po spuštění tohohle programu už napíše pokaždé **Text** vlevo nahoře ať to spustíte kolikrát chcete. 
-===== Poznámky ===== 
----- 
-Pokud jste si všimli tak jsem do programu napsal tohle: 
-<​code>​--Tohle vyčistí obrazovku</​code>​ 
-To znamená poznámku. V podstatě text za **- -** znamená, že to program nezajímá a nebere to jako součást proramu.\\ ​ 
-Poznámky jsou velmi důležitá věc, jelikož si programátor může napsat k jednotlivým částem programu co dělají.\\ ​ 
-Tuto vychytávku oceníte především při delších programech, kvůli přehlednosti jednotlivých částí Vašeho programu. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
cc-uvod.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)