User Tools

Site Tools


cc-uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cc-uvod [2013/07/04 09:44]
sprt
cc-uvod [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Úvod do ComputerCraftu ====== ====== Úvod do ComputerCraftu ======
  
-Abychom mohli začít programovat potřebujeme [[cc-computer|Computer]]. Uvnitř computeru běží systém jménem [[cc-CraftOs|CraftOS]],​ který je velmi podobný příkazovému řádku.\\ ​+Abychom mohli začít programovatpotřebujeme [[cc-computer|Computer]]. Uvnitř computeru běží systém jménem [[cc-CraftOs|CraftOS]],​ který je velmi podobný příkazovému řádku.\\ ​
 {{:​interface.png?​direct&​200|}} //​CraftOS//​\\ ​ {{:​interface.png?​direct&​200|}} //​CraftOS//​\\ ​
-Pro editaci ​jakehokoli ​programu ​napiste\\ +Pro editaci ​jakéhokoli ​programu ​napište\\ 
-<​code>​edit Test</​code>​ Tento prikaz ​otevře (Pokud nebude existovat tak vytvoří) program ​jmenem ​**Test**.\\+<​code>​edit Test</​code>​ Tento příkaz ​otevře (Pokud nebude existovat tak vytvoří) program ​jménem ​**Test**.\\
 Pro napsání textu je několik možností: Pro napsání textu je několik možností:
  
Line 10: Line 10:
 nebo nebo
 <​code>​print("​Text"​)</​code>​ <​code>​print("​Text"​)</​code>​
-Rozdil ​tech dvou prikazech ​je ten, že **print** ukončí řádek.\\ +Rozdíl ​těch dvou příkazech ​je ten, že **print** ukončí řádek.\\ 
-Abychom uložili příkaz, musíme stisknout **Ctrl** a poté šipkama ​změnit na **Save** a potrvdíme ​enterem. Pro ukončení vybereme v této nabídce **Exit**.+Abychom uložili příkaz, musíme stisknout **Ctrl** a poté šipkami ​změnit na **Save** a potvrdíme ​enterem. Pro ukončení vybereme v této nabídce **Exit**.
 Pro spuštění tohoto programu napíšeme do konzole Pro spuštění tohoto programu napíšeme do konzole
 <​code>​Test</​code>​ <​code>​Test</​code>​
Line 17: Line 17:
 ===== Vyčištění obrazovky + Změna kurzoru ===== ===== Vyčištění obrazovky + Změna kurzoru =====
 ---- ----
-Jak si většina z Vás už všimla, pokud tento program spustíte vícekrát napíše se několikrát pod sebe slovo **Text**. U takového jednoduchého programu to ani nevadí, ale u větších a složitějších programů to je celkem závažný problém. Abychom zajistili, že se **Text** napíše vždy jen jednou a vždy jen nahoře musíme přidat k programu pár řádku navíc.\\ ​+Jak si většina z Vás už všimla, pokud tento program spustíte vícekrátnapíše se několikrát pod sebe slovo **Text**. U takového jednoduchého programu to ani nevadí, ale u větších a složitějších programů to je celkem závažný problém. Abychom zajistili, že se **Text** napíše vždy jen jednou a vždy jen nahoře musíme přidat k programu pár řádku navíc.\\ ​
 K vyčištění stránky slouží **term.clear()**.\\ K vyčištění stránky slouží **term.clear()**.\\
 A k nastavení kurzoru na vrch stránky slouží **term.setCursorPos()**\\ A k nastavení kurzoru na vrch stránky slouží **term.setCursorPos()**\\
Line 24: Line 24:
 term.setCursorPos(1,​1) --Tohle nastaví kurzor na pozici 1,1, což je vlevo nahoře term.setCursorPos(1,​1) --Tohle nastaví kurzor na pozici 1,1, což je vlevo nahoře
 print("​Text"​)</​code> ​ print("​Text"​)</​code> ​
-Po spuštění tohohle programu už napíše pokaždé **Text** vlevo nahoře ​at to spustíte kolikrát chcete.+Po spuštění tohohle programu už napíše pokaždé **Text** vlevo nahoře ​ať to spustíte kolikrát chcete.
 ===== Poznámky ===== ===== Poznámky =====
 ---- ----
Line 32: Line 32:
 Poznámky jsou velmi důležitá věc, jelikož si programátor může napsat k jednotlivým částem programu co dělají.\\ ​ Poznámky jsou velmi důležitá věc, jelikož si programátor může napsat k jednotlivým částem programu co dělají.\\ ​
 Tuto vychytávku oceníte především při delších programech, kvůli přehlednosti jednotlivých částí Vašeho programu. Tuto vychytávku oceníte především při delších programech, kvůli přehlednosti jednotlivých částí Vašeho programu.
 +===== Startup =====
 +----
 +Další věcí, co je sobré umět, je jak spustit program po startu CC.\\
 +Toho se dosáhne tím, že program nazvete **startup**.\\
 +Po spuštění systému se totiž tento program spustí jako první.\\
 +
 +
  
  
cc-uvod.1372923859.txt.gz · Last modified: 2016/07/10 07:33 (external edit)