User Tools

Site Tools


cc-vsp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cc-vsp [2013/09/13 17:46]
sprt created
cc-vsp [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Vzdálené spuštění programu ====== ====== Vzdálené spuštění programu ======
 Další ze série programů. Slouží ke spuštění programu na druhém počítači,​ bohužel jsou potřeba programy na obou počítačích,​ takže to trochu ztrácí na kráse. [[cc-computer|Počítač]],​ ze kterého budeme vysílat příkazy nazveme třeba Ovladací PC a [[cc-computer|Počítač]] kterému budeme posílat příkazy nazveme Spouštěcí PC. Další ze série programů. Slouží ke spuštění programu na druhém počítači,​ bohužel jsou potřeba programy na obou počítačích,​ takže to trochu ztrácí na kráse. [[cc-computer|Počítač]],​ ze kterého budeme vysílat příkazy nazveme třeba Ovladací PC a [[cc-computer|Počítač]] kterému budeme posílat příkazy nazveme Spouštěcí PC.
-===== Spouštěcí PC =====+===== Spuštění programu ​=====
 ---- ----
 +Jednodušší varianta používající ke svému běhu shell.run()
 +==== Ovládané PC ====
 <​code>​ <​code>​
 while true do                     -- Nekonečná smyčka while true do                     -- Nekonečná smyčka
Line 10: Line 12:
 end end
 </​code>​ </​code>​
-===== Ovládací PC ====+==== Ovládací PC ====
-----+
 <​code>​ <​code>​
 rednet.open("​back"​) ​              -- Zapne modem vzadu rednet.open("​back"​) ​              -- Zapne modem vzadu
Line 20: Line 21:
 rednet.send(0,​nazev) ​             ​ rednet.send(0,​nazev) ​             ​
 </​code>​ </​code>​
 +===== Spuštění funkce ===== 
 +---- 
 +Těžší ale zato zajímavější varianta.\\ 
 +Návaznost na kapitolu [[cc-funkce|Funkce]] 
 +==== Ovládané PC ==== 
 +<​code>​ 
 +while true do                     -- Nekonečná smyčka 
 +rednet.open("​back"​) ​              -- Zapne modem vzadu 
 +id,​message=rednet.receive() ​      -- Počká než mu dojde zpráva 
 +message() ​                        -- Spustí program  
 +end 
 +</​code>​ 
 +==== Ovládací PC ==== 
 +<​code>​ 
 +rednet.open("​back"​) ​              -- Zapne modem vzadu 
 +term.clear() 
 +term.setCursorPos(1,​1) 
 +write("​Vlozte nazev funkce: "​) ​  
 +nazev=read() 
 +rednet.send(0,​nazev) ​              
 +</​code>​
cc-vsp.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)