User Tools

Site Tools


chronotyper

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

chronotyper [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Chronotyper ===== 
 +{{ :​chronotyper.png?​100|Chronotyper}} 
 +Chronotyper slouží k přemisťování různě starých zvířat mezi sousedními ohradami. Vnitřní menu umožňuje nastavení přemýstění všech mláďat (základní nastavení),​ nebo všech dospělých. Pro svou činnost vyžaduje energii (EU/MJ). Dosah přístroje je 5x5 bloků před černou stranou přístroje (území ze kterého odebírá moby) a 1 blok před fialovou stranou přístroje (území kam moby transportuje).\\ 
 +{{:​chronotyper_dosah_umisteni.png?​200|Dosah a umístění Chronotyperu}} 
 +\\ 
 +====Crafting ==== 
 +---- 
 +{{:​chronotyper_crafting.png?​300 |Crafting}} 
 +^Počet ^Název itemu ^ 
 +|3x |[[Plastic Sheets]] | 
 +|3x |Emerald (Smaragd) | 
 +|2x |Purple Dye (Fialové barvivo) | 
 +|1x |[[Factory Machine Block]] |
chronotyper.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)