User Tools

Site Tools


coffea

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
coffea [2013/09/12 18:14]
jirkov
coffea [2016/07/10 07:35] (current)
Line 6: Line 6:
 ==== Charakteristika plodiny ==== ==== Charakteristika plodiny ====
 ----- -----
-**Coffea - Tier VII\\ +** 
-Znaky:Světle zelená rostlina s bobulemi\\ +Tier : 7\\ 
-Dropuje:Coffea Beans\\+Počet fází růstu5\\ 
 +Délka kořenů : 1\\ 
 +Prostředí : (humidity * 0.4 + nutrients * 1.4 + air * 1.2)\\ 
 +Specialní podmínky : Úroveň světla 9+\\ 
 +Produkuje ​coffeeBeans\\ 
 +Doba růstu: 1->2 1400, 2->3 1400, 3->4 700, 4->5 2100\\
 ** **
 ==== Fáze růstu plodiny ==== ==== Fáze růstu plodiny ====
coffea.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)