User Tools

Site Tools


corium

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
corium [2013/07/08 20:00]
ridge [Corium - Úroveň VI]
corium [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Corium - Úroveň VI ====== ====== Corium - Úroveň VI ======
  
-Corium plodina je velmi podobná [[Corpseplant|Corpseplantu]],​ možná poznáme že je trošku řidčí než její bratrská rostlina.+Corium plodina je velmi podobná [[Corpseplant|Corpseplantu]],​ možná poznáme že je trošku řidčí než její bratrská rostlina. Není moc důvodů proč zrovna z ní šlechtit, je to taková okrajová rostlina jako v případě její bratrské rostliny.
 Dá se velmi dobře vyšlechtit z V tierových plodin. Roste velmi svižně. Dropuje kravskou kůži. Dá se velmi dobře vyšlechtit z V tierových plodin. Roste velmi svižně. Dropuje kravskou kůži.
  
corium.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)