User Tools

Site Tools


creeperweed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
creeperweed [2013/07/14 11:07]
ridge [Creeperweed - Úroveň VII]
creeperweed [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Creeperweed - Úroveň VII ====== ====== Creeperweed - Úroveň VII ======
  
-Creeperweed je velmi zajímavý. Ten kdo si umí všímat detailů, nebude mít problém ho rozeznat od normálního plevele. Creeperweed je svetlejší od jeho protějšku..weedu,​ který moc rádi na své zahrádce nevidíme. Dá se velmi dobře vyšlechtit z[[Hops|Hopsu]] nebo i o dost tierově vyšších rostlin.. Poslední fázi creeperweedu poznáme dle toho, že na něm vyraší malé kuličky. A jak napovídá sám název této rostliny, bude tato plodina dropovat střelný prach.+Creeperweed je velmi zajímavý. Ten kdo si umí všímat detailů, nebude mít problém ho rozeznat od normálního plevele. Creeperweed je svetlejší od jeho protějšku..weedu,​ který moc rádi na své zahrádce nevidíme. Dá se velmi dobře vyšlechtit z [[Hops|Hopsu]] nebo i o dost tierově vyšších rostlin.. Poslední fázi creeperweedu poznáme dle toho, že na něm vyraší malé kuličky. A jak napovídá sám název této rostliny, bude tato plodina dropovat střelný prach.
  
 ==== Charakteristika plodiny ==== ==== Charakteristika plodiny ====
creeperweed.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)