User Tools

Site Tools


cyazint

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cyazint [2013/07/14 12:29]
ridge created
cyazint [2016/07/10 07:35] (current)
Line 5: Line 5:
 ==== Charakteristika plodiny ==== ==== Charakteristika plodiny ====
 ----- -----
-**Cyazint - Tier II\\ +** 
-Znaky:Světle modré květy\\ +Tier : 2\\ 
-Dropuje:Azurové barvivo**\\+Počet fází růstu4\\ 
 +Délka kořenů ​1\\ 
 +Prostředí : (humidity ​1 + nutrients ​1 + air * 1)\\ 
 +Specialní podmínky : Úroveň světla 12+\\ 
 +Produkuje : Cyan dye\\ 
 +Doba růstu: 1->2 400, 2->3 400, 3->4 600\\ 
 +**
  
 ==== Fáze růstu plodiny ==== ==== Fáze růstu plodiny ====
cyazint.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)