User Tools

Site Tools


deep_storage_unit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

deep_storage_unit [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Deep Storage Unit (DSU) ===== 
 +{{ :​dsu.png?​100|}} 
 +DSU slouží ke skladování itemů. Zvládne pouze jeden druh, ale zato má kapacitu 2 miliardy kusů. DSU lze vykopat krumpáčem nebo jiným obdobně sungujícím nástrojem a itemy v něm zůstanou uložené. Proto se tento přístroj používá zejména na vysokooběmové obchody mezi hráči. Vnitřní uspořádání DSU a popisek při najetí na item v inventáři ukazuje o stack (64 kusů) méně uložených itemů než se v DSU reálně nachází. Dále je zde možné nastavit kterou stranou bude DSU itemy přijímat a kterou vydávat při napojení na přístroje umožňující transport itemů. Standartně přijímá zvrchu a zespodu a vydává ze stran. Pokud tedy připojíte třeba [[me_import_bus|Me Import Bus]] zvrchu, nic se nestane, zatímco ze strany začne vytahovat z DSU itemy. \\ 
 +{{:​dsu_interier.png?​300 |Interiér DSU v levo nastavení stran pro import/​export itemů; v pravo info o uložených itemech; IN místo pro ruční vkládání itemů; OUT místo pro ruční odběr itemů }} 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +====Crafting ==== 
 +---- 
 +{{:​dsu_crafting.png?​300 |Crafting}} 
 +^Počet ^Item ^ 
 +|3x |[[Plastic Sheets]]| 
 +|3x |Ender Pearl (Perla z Endu)| 
 +|2x |Eye of Ender (Oko z Endu)| 
 +|1x |[[Factory Machine Block]]|
deep_storage_unit.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)