User Tools

Site Tools


diareed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
diareed [2013/07/12 13:23]
ridge [Diareed - Úroveň XII]
diareed [2016/07/10 07:35] (current)
Line 3: Line 3:
 A už jsme u toho...nejvyspělejší rostlina vůbec. Tier 12 maximum, pokud jste došli až sem, tak je jedna zpráva a to ta že víc rostlin již není. A už jsme u toho...nejvyspělejší rostlina vůbec. Tier 12 maximum, pokud jste došli až sem, tak je jedna zpráva a to ta že víc rostlin již není.
 Diareed patří do skupiny jež vycházejí ze [[Stickreed|Stickreedu]] a patří do stejné skupiny jako [[Blazereed|Blazereed]] a [[Withereed|Withereed]]. Diareed patří do skupiny jež vycházejí ze [[Stickreed|Stickreedu]] a patří do stejné skupiny jako [[Blazereed|Blazereed]] a [[Withereed|Withereed]].
-Tuto plodinu poznáme až v posledním stádiu, stejně jako u dříve uvedených plodin. Diareed vzhledově vypadá je malý reed, ale se světlě modrým nádechem, podobným diamantům. Dropuje dia dust, ale při vyšších statistikách dané plodiny je možné aby dropovali ​diamanty.+Tuto plodinu poznáme až v posledním stádiu, stejně jako u dříve uvedených plodin. Diareed vzhledově vypadá je malý reed, ale se světlě modrým nádechem, podobným diamantům. Dropuje dia dust, ale při vyšších statistikách dané plodiny je možné aby dropovala ​diamanty.
  
 ==== Charakteristika plodiny ==== ==== Charakteristika plodiny ====
diareed.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)