User Tools

Site Tools


eatingplant

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
eatingplant [2015/07/25 11:11]
gorilla [Charakteristika plodiny]
eatingplant [2016/07/10 07:34] (current)
Line 11: Line 11:
 Prostředí : (humidity * 1 + nutrients * 1 + air * 1)\\ Prostředí : (humidity * 1 + nutrients * 1 + air * 1)\\
 Specialní podmínky : úroveň světla 11+. Od fáze růstu 3 potřebuje lava block pod záhonem\\ Specialní podmínky : úroveň světla 11+. Od fáze růstu 3 potřebuje lava block pod záhonem\\
-Produkuje : Kaktus\\+Produkuje : Kaktus, v fázi růstu 6 nejde sklidit.\\
 Extra: Pokud je rostlina umístěna v SWAMP nebo Mountain, její doba růstu je poloviční(600)\\ Extra: Pokud je rostlina umístěna v SWAMP nebo Mountain, její doba růstu je poloviční(600)\\
 Extra: Požíra okolní moby a hráče za (fáze růstu * 2) DMG a posléze vyplivne rotten flesh, a také to urychlí její růst.\\ Extra: Požíra okolní moby a hráče za (fáze růstu * 2) DMG a posléze vyplivne rotten flesh, a také to urychlí její růst.\\
eatingplant.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)