User Tools

Site Tools


eggplant

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
eggplant [2013/07/08 20:00]
ridge [Eggplant - Úroveň VI]
eggplant [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Eggplant - Úroveň VI ====== ====== Eggplant - Úroveň VI ======
  
-Velmi zajímavá rostlinka, lze napsat že je to slepička bez nožiček. Vzhledově připomíná hřib, ale na kloboučku má vajíčko a napříč [[Crop|Cropy]] je pírko. Lze velmi snadno vyšlechtit například z [[Hops|Hopsu]]. Dropuje kuřecí maso, pírka a také vejce.+Velmi zajímavá rostlinka, lze napsat že je to slepička bez nožiček. Vzhledově připomíná hřib, ale na kloboučku má vajíčko a napříč [[Crop|Cropy]] je pírko. Lze velmi snadno vyšlechtit například z [[Hops|Hopsu]] ale i [[Stickreed|Stickreedu]]. Dropuje kuřecí maso, pírka a také vejce.
  
 ==== Charakteristika plodiny ==== ==== Charakteristika plodiny ====
eggplant.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)