User Tools

Site Tools


energy_tesseract

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
energy_tesseract [2013/10/02 21:41]
pisulda
energy_tesseract [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Energy Tesseract ====== ====== Energy Tesseract ======
 {{ te_energytesseract_01.jpg?​200}} {{ te_energytesseract_01.jpg?​200}}
-Energy Tesseract je jak už z názvu je vyditelné ​teleportuje energii a to **pozor pouze MJ** když navedeme [[Redstone Energy Conduit]] a poté zase vyvedeme.+Energy Tesseract je jak už z názvu je viditelné ​teleportuje energii a to **pozor pouze MJ** když navedeme [[Redstone Energy Conduit]] a poté zase vyvedeme.
 \\ \\
 \\ \\
Line 17: Line 17:
 {{tesseracttab.png?​200}} {{tesseracttab.png?​200}}
  
-Zde jak vydíme ​je možno teleportovat tekutinu "​Private"​ to znamená že majtel ​tesseractu má speciálni frekvenci portování a jiný tesseract jineho hráče se na něj nemůže připojit a "​Public"​ to znamená že jakýkoliv hráč se může připojit na danou frekvenci a odčerpávat vám drahocenou kapalinu. (ikona zámečku)+Zde jak vidíme ​je možno teleportovat tekutinu "​Private"​ to znamená že majitel ​tesseractu má speciálni frekvenci portování a jiný tesseract jineho hráče se na něj nemůže připojit a "​Public"​ to znamená že jakýkoliv hráč se může připojit na danou frekvenci a odčerpávat vám drahocenou kapalinu. (ikona zámečku)
  
 Potom jsou zde 3 nastavení(Transport mode/​šipky) Potom jsou zde 3 nastavení(Transport mode/​šipky)
energy_tesseract.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)