User Tools

Site Tools


ferru

Ferru - Úroveň VI

Ferru je základní květina pro doplnění Vašeho surovinového skladu. Jedná se o plodinu se světle zeleným stonkem a šedě zbarvenými listy v poslední fázi, pro plně dorostenou Ferru je NUTNÉ mít pod zoraným blockem hlíny mít block iron ore, jinak rostlina bude nadále bez listů.Je to základní rostlina pro vysoko-tierové šlechtění dalších plodin. Z této plodiny se dá celkem dobře vyšlechtit Argentia a tato plodina se dá velmi dobře vyšlechtit z podobných plodin které dropují jiné suroviny. Dropuje tiny pile of iron dust, který když 4x spojíme dostaneme 1x iron dust.

Charakteristika plodiny


Tier : 6
Počet fází růstu: 4
Délka kořenů : 3
Prostředí : (humidity * 1 + nutrients * 1 + air * 1)
Specialní podmínky : jeden kus iron_ore(vanilla) nebo iron_block pod záhonem
Produkuje : smallIronDust
Doba růstu: 1→2 800, 2→3 800, 3→4 2000

Fáze růstu plodiny


ferru.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)