User Tools

Site Tools


fertilizer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fertilizer [2013/12/03 11:04]
ovcafr1 [Fertilizer]
fertilizer [2016/07/10 07:35] (current)
Line 2: Line 2:
 {{ :​fertilizer_stroj.png?​200|Fertilizer}} {{ :​fertilizer_stroj.png?​200|Fertilizer}}
 Fertilizer slouží k urychlení pěstování rostlin. Nelze jej využít na urychlení pěstování šlechtěných [[plodiny|plodin]]. Pro svůj chod Vyžaduje energii (EU/MJ) a [[Industrial Fertilizer]]. Dosah ferilizeru je 3x3 před přístrojem. Dosah je možno zvýšit pomocí [[range_upgrades_mfr|Range Upgrades]].\\ Fertilizer slouží k urychlení pěstování rostlin. Nelze jej využít na urychlení pěstování šlechtěných [[plodiny|plodin]]. Pro svůj chod Vyžaduje energii (EU/MJ) a [[Industrial Fertilizer]]. Dosah ferilizeru je 3x3 před přístrojem. Dosah je možno zvýšit pomocí [[range_upgrades_mfr|Range Upgrades]].\\
-{{:​fertilizer_stroj_upisteni_dosah.png?​200 |Dosah Fertilizeru}}+{{:​fertilizer_stroj_upisteni_dosah.png?​200 |Dosah Fertilizeru ​a jeho umístění}}
 \\ \\
 Fertilizer je možné napojit na systém automatické farmy (viz. [[Planter]]),​ jejíž provoz značně urychlí (při dostatečném množství [[industrial_fertilizer|Industrial Fertilizeru]]),​ ale u větších ploch farem postrádá tento stroj smysl, protože produkce je obrovská i bez jeho využití.\\ Fertilizer je možné napojit na systém automatické farmy (viz. [[Planter]]),​ jejíž provoz značně urychlí (při dostatečném množství [[industrial_fertilizer|Industrial Fertilizeru]]),​ ale u větších ploch farem postrádá tento stroj smysl, protože produkce je obrovská i bez jeho využití.\\
fertilizer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)