User Tools

Site Tools


glacial_precipitator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
glacial_precipitator [2013/07/17 15:10]
clovek3 created
glacial_precipitator [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Glacial precipitator ====== ====== Glacial precipitator ======
-Glacial precipitator je za zařízení určené k výrobě sněhových koulí,​sněhu a ledu, na provoz ​potrřebuje elektřinu, spotřebuje 2 MJ/t.+Glacial precipitator je za zařízení určené k výrobě sněhových koulí, sněhu a ledu, na provoz ​potřebuje elektřinu, spotřebuje 2 MJ/t.
 ===== Využití ===== ===== Využití =====
 Ani jedna z věcí které tento stroj vyrábí nemají široké využití, jsou užitečné jen na stavění, případně výrobu sněhuláků. Ani jedna z věcí které tento stroj vyrábí nemají široké využití, jsou užitečné jen na stavění, případně výrobu sněhuláků.
  
  
glacial_precipitator.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)