User Tools

Site Tools


gt_sboil

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gt_sboil [2014/06/23 15:18]
deserd134
gt_sboil [2016/07/10 07:35] (current)
Line 17: Line 17:
 ---- ----
 Small Coal Boiler se dá roztavit na 5 [[ic_bronze|Bronzových ingotů]]. ​ Small Coal Boiler se dá roztavit na 5 [[ic_bronze|Bronzových ingotů]]. ​
-Jeho použití je jednoduché. Jako první je třeba vložit **vodu**. To můžeme udělat pomocí kyblíku s vodou, nebo pomocí trubky s vodou (třeba [[gt_small_bronze_pipe|Small Bronze Fluid Pipe]]). Vodu vložíme pravym kliknutím na stroj kyblíkem, nebo v GUI do slotu IN (prazdný kyblík vypadne slotem OUT). V druhém kroku je třeba vložit palivo. Je velmi důležité lít vodu do **NEROZPÁLENÉ** pece. V opačném případě hrozí výbuch (nejen hrozí opravdu to vybuchne). Boiler se chvíli rozpaluje a pak už produkuje páru. Mimoto z paliva občas vznikne [[gt_dark_ashes|Dark Ashes]]. Voda příliš neubývá, ale pokud dojde, je potřeba nechat Boiler **vychladnout** před jejím doplněním. Pokud v boileru voda je, můžeme doplňovat bez obav. Páru z boileru dostaneme pomocí trubky. \\+Jeho použití je jednoduché. Jako první je třeba vložit **vodu**. To můžeme udělat pomocí kyblíku s vodou, nebo pomocí trubky s vodou (třeba [[gt_small_bronze_pipe|Small Bronze Fluid Pipe]]). Vodu vložíme pravym kliknutím na stroj kyblíkem, nebo v GUI do slotu IN (prazdný kyblík vypadne slotem OUT). V druhém kroku je třeba vložit palivo. Je velmi důležité lít vodu do **NEROZPÁLENÉ** pece. V opačném případě hrozí výbuch (nejen hrozí opravdu to vybuchne). Boiler se chvíli rozpaluje a pak už produkuje páru. Mimoto z paliva občas vznikne [[gt_ashes|Ashes]]. Voda příliš neubývá, ale pokud dojde, je potřeba nechat Boiler **vychladnout** před jejím doplněním. Pokud v boileru voda je, můžeme doplňovat bez obav. Páru z boileru dostaneme pomocí trubky. \\
 {{gt_sboil_02.png|GUI Small Coal Boileru}}\\ {{gt_sboil_02.png|GUI Small Coal Boileru}}\\
 V GUI jsou tři sloupce. První ukazuje kolik páry je uvnitř ve stroji. Druhý množství vody. A třetí jak je pec rozpálená. Pára se začne produkovat když je teplota zhruba ve třetině sloupce. V GUI jsou tři sloupce. První ukazuje kolik páry je uvnitř ve stroji. Druhý množství vody. A třetí jak je pec rozpálená. Pára se začne produkovat když je teplota zhruba ve třetině sloupce.
gt_sboil.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)