User Tools

Site Tools


gt_sfurnace

Table of Contents

Steam Furnace

Steam Furnace Steam Furnace je párou poháněná pec. Je pomalejší než klasická pec a tudíž nemá velkého využití. Vyrábí se z ní Steam Smelter.Výroba


Výroba Steam Furnace

Použití


Ze Steam Furnace se vyrábí mnohem potřebnější Steam Smelter.
Použití Steam Furnace
GUI Steam Furnace je jednoduché:
Steam Furnace GUI
Steam Furnace ke správnému fungování potřebuje páru, která se přivede například Small Bronze Fluid Pipe a volné místo pro výfuk použité páry. Strana, která slouží jak výfuk je označena čtvercem a její umístění lze měnit Wrenchem. Na této straně nesmí být umístěn žádný blok ani hráč. Pokud je tato strana zablokována, po dokončení pracovního procesu stroje další proces nezačně (tzn. udělá jen jeden kus). Výstup páry dá hráči 3 srdíčka damage. Jedno z možných zapojení je vidět zde:
Zapojení Steam Furnace

gt_sfurnace.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)