User Tools

Site Tools


hybrid_solar_panel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hybrid_solar_panel [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Hybrid solar panel ======
 +Tento solární panel přidávaný addonem Advanced solar panels je vedle RTG gemerátoru jedním z výkonnějších zdrojů EU. Hybrid solar panel produkuje 64EU/t, což je 64 násobek klasického solárního panelu, 8 násobek advanced solar panelu a 1/8 hybrid solar panelu. Tento solární panel má také výhodu, že stejně jako jiné solární panely z addonu advanced solar panels produkuje EU i v noci a to přesně 1/8 klasického výkonu (denního). Tento zdroj má hned několik zapojení a díky většímu množství energie nejsou ztráty na krátkou vzdálenost nijak citelné. Solární panel lze zakrýt jakýmkoliv blokem, který propouští světlo- half block, mikroblok, možná i schody. Při zapojování je třeba dbát na to, aby kabely pod solárním panelem nedělaly mřížku, neboť to laguje server a můžete o svá solárka přijít. Proto nedoporučuji zapojovat přes superconductor wire, ale přes glass fibre cable, nebo jakékoliv jiné kabely, které zvládnou přenést takovou masu energie a zároveň je lze barvit, jako je tomu na obrázku (doplním). Od verze 1.5.2 lze z něj craftit hybrid solar helmet, která má vlastnosti panelu a quantum helmy (až na doplňování hunger baru, otravě...). Tato helma rychle dobíjí předměty v inventáři,​ když je na slunci. POZOR! Nekompatibilní s GregTechem- nedobíjí Lapotron pack. 
 +
 +==== Výroba ====
 +Doplním.
 +
  
hybrid_solar_panel.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)