User Tools

Site Tools


ic_batbox

Table of Contents

Batbox

Batbox Batbox je nejzákladnější imobilní zařízení na uschovávání Energie. Uskladní pouhých 40000EU, ovšem vzhledem k nízké náročnosti na výrobu je ideální ze začátku hry. Batbox může každým svým vstupem přijmou maximálně 32EU/p (libovolný počet EU/t) a poskytuje stabilní výstup 32 EU/t (viz Energie). Po rozebrání veškerá energie v Batboxu zůstane.
Výroba


Batbox se vyrábí ze 3 RE-Battery, 1 Měděného kabelu a dřeva.
Výroba Batboxu

Použití


Batbox slouží k výrobě zřejmě nejužitečnější části armoru, Jetpacku.
Použití Batboxu k výrobě Jetpacku
Primárně se však používá ke skladování energie. Jako takový má jednu stranu výstupní a ostatní vstupní. Výstupní strana je odlišena tečkou. Umístění výstupu lze měnit pomocí Klíče. Pokud klikneme Klíčem na vstupní stranu, Batbox se otočí výstupem na tuto stranu, pokud přitom držíme Shift, výstup se nastaví naproti straně na kterou klikneme. Batbox vymontujeme, klikneme-li Klíčem na výstupní stranu, nebo kamenným nebo lepším krumpáčem.

Ovládání


GUI ukazuje, kolik energie je uskladněno, jakou hodnotu má výstup a kliknutím na tlačítko Redstone umožňuje nastavit chování s RS signálem. Spodní slot slouží v dodání energie do zařízení (z přenosných zdrojů), horní slot pak slouží k nabíjení těchto zdrojů.
GUI Batboxu

Možnosti nastavení chování na RS signál jsou následující:

  • Emit if full: Pokud je Batbox plný, vysílá redstone signál.
  • Emit if partially filled: Vysílá RS signál, dokud je v zařízení energie na vyslání alespoň jednoho balíčku energie. Také přestane vysílat, pokud je zařízení úplně plné.
  • Emit if empty: Vysílá RS signál, pokud v zařízení není energie na vyslání ani jednoho balíčku energie.
  • Do not output energy: Pokud je přiveden RS signál, nevysílá energii.
  • Do not output energy unless full: Pokud je přiveden RS signál, nevyšle energii, dokud není plný.
  • Nothing: Základní nastavení. Propouští energii, pokud ji má a je o ni zájem.

TIP: Pokud je to možné, vyplatí se nedělat Batbox, ale rovnou MFE a LV Transformátor. Jdou udělat i bez strojů a uskladníte tak 600000EU.

ic_batbox.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)